כלי עם מכסה זכוכית פעמון זכוכית צנצנת אחסון עם מכסה קלוש זכוכית כלי עם מכסה

 Canisters with Glass Lids glass dom cover for food or decoration